Göteborg

Hälso- och sjukvård i Göteborg och Västra Götalandsregionen
Vi är alla i behov av en fungerande vård, oavsett var vi bor. I Göteborg är Västra Götalandsregionen ansvarig för att de personer som bor inom regionen har tillgång till den vård de kan behöva. Oavsett om du skulle behöva gå till en vårdcentral för att ta reda på om hudutslag behöver behandlas, till sjukhuset för att röntga en eventuellt bruten arm, operera en hälsena eller göra ett rutinbesök hos tandläkaren så är det alltså regionens ansvar att se till att kvaliteten är hög, kan nås av alla på ett enkelt sätt och ges på lika villkor.

Utöver vård som undersöker och behandlar åkommor jobbar regionen även med folkhälsa, dvs. med att öka den generella hälsan i regionen samt för att invånare alltid ska kunna nå en sjukvårdsupplysning. Att tillgängliggöra vård för personer med funktionsnedsättning är också en viktig prioritet. Vikten av hälso- och sjukvård kan förstås genom det faktum att det är den största verksamhet som Västra Götalandsregionen har ansvar för. 90 % av den totala budgeten går till just hälso- och sjukvård, folkhälsa och forskning inom dessa områden.

Primärvård nära dig
Vårdcentralerna är ryggraden för primärvård och hit vänder du dig när du är sjuk och skadad på ett sätt som inte kräver specialistvård. Många vårdcentraler erbjuder dig tillgång till läkare, barn- och mördravård, rehabilitering, kuratorer och psykologer. Du kan också få hjälp att förbättra din hälsa genom att gå ner i vikt eller sluta röka och dylikt. Du väljer själv var du vill få vård. Valen som kan göras är vilken vårdcentral och sjukhus du ska gå till samt om du vill vända dig till en privat eller offentlig sådan.

Definition av folkhälsa
Med folkhälsa menas den generella hälsan hos en befolkning eller grupp, och innefattar både fysisk och psykisk hälsa. Hälsan ska vara jämnt fördelat i samhället. Medan Sverige och Västra Götalandsregionen har en hög hälsostandard jämfört med andra länder i världen så innebär det aldrig att den inte kan bli bättre. Dessutom finns flera utmaningar i att minska brist på tillgång till arbete och utbildning, vilket är en bidragande faktor till ohälsa i regionen.

Tandvård
Upp till 23 års ålder erbjuder regionen gratis tandvård, oavsett om privat eller offentliga alternativ väljs. Tandvård är en viktig aspekt av människors hälsa och det är lika viktigt att ta hand om sina tänder som det är att gipsa en bruten arm! Det finns cirka 360 tandläkare i Göteborg, de flesta av dem finns i centrum såsom Vasastan, Heden, och Lorensberg. Populära och rekommenderare tandläkare i Göteborg är Anders Ewert och Brånemark center.

Sjukhus
Vid behov av specialistvård så finns det 18 olika sjukhus i regionen, men det är inte alla som erbjuder akutvård. För att vårdas på dessa behövs remiss från din vårdcentral. De allra flesta invånare kommer alltså oftast i kontakt med vårdcentraler i de fall vård av olika slag behöver uppsökas.

 

goteborg