Trollhättan

Trollhättan – där livskvalitén står i centrum
Trollhättan är en stad vid Göta Älv som under många år fungerat som en plats för människor att mötas och utvecklas. Redan innan staden grundades hade människor i flera hundra år verkat här då området i och runt om samhället var en viktig plats för båttrafiken. Det var också här som vägen till Norge gick, vilket gjorde platsen till en knutpunkt för både båtfolk och de som färdades på vägen. Eftersom staden ligger vid Göta Älv har vattnets krafter utnyttjats i många år, och än idag genereras el genom det forsande vattnet. Trollhättan är idag en stad där fokus ligger på invånarnas hälsa och trivsel, och förutom moderna och bekväma bostäder spelar också sjukvården en stor roll för att människor ska leva ett så bra liv som möjligt. Detta är något som Trollhättans Stad tagit fasta på då sjukvård av alla de slag finns tillgänglig i staden.

Vård för alla
I Trollhättan finns det flera vårdcentraler samt ett större sjukhus där alla typer av vård finns att tillgå. Beroende på var i kommunen du bor hänvisas du till en specifik vårdcentral. Det är dock inget tvång att du måste besöka just denna vårdcentral, utan du har rätt att välja vart du vill gå när du är i behov av vård. Vid besvär som inte kan behandlas eller vårdas på vårdcentralen är det sjukhuset du ska vända dig till. Oftast skriver din läkare på vårdcentralen en remiss som skickas direkt till sjukhuset. En remiss gör det enklare för nästkommande läkare att veta vad du behöver hjälp med. Vid akuta sjukdomsfall av den allvarligare sorten ska du vända dig till sjukhusets akutmottagning för att få så snabb vård som möjligt. I enlighet med Socialstyrelsens bestämmelser erbjuder Trollhättan även vård i hemmet för den som behöver detta. Det spelar ingen roll om du är gammal eller ung – alla har rätt till denna typ av vård.

Tandvård för alla behov
Inom den allmänna sjukvården erbjuds även gratis tandvård för den som är 19 år eller yngre. Detta är lagstadgat och gäller således i alla landets kommuner. I Trollhättan finns både offentliga och privata kliniker, totalt så finns 23 tandläkare i Trollhättan, så oavsett vilket du föredrar kan du hitta en passande tandläkare här. Vissa föredrar att fortsätta gå hos Folktandvården eftersom det är här man gått som barn, medan andra tycker att det är lättare att få en mer personlig kontakt med en privattandläkare som alltid finns på samma ställe. En tandläkare vi som kan rekommendera är Mats Adamson på Kungsgatan 23 som erbjuder tandvård för hela familjen.

 

trollhattan

Att bli gammal i Trollhättan
Eftersom Trollhättans Stad har som mål att kunna erbjuda dess invånare ett kvalitativt och tryggt liv i staden satsas det även på den äldre generationen. Här finner du många äldreboende och servicelägenheter där de gamla tas om hand. Alltså kan invånarna i Trollhättan känna sig säkra på att få den vård de behöver från den dag de föds till ålderns höst.